Królewskie Juwenalia Bydgoszcz
  • Obrazek: Blokada „Łużyka” 2017
  • Obrazek: Dzień Koncertowy 2017

Ubierz się w Juwenaliowe szaty!

Zapraszamy do zakupu niezwykłych pamiątek z Królewskich Juwenaliów!


Czekają na Was koszulki z samym Kazimierzem w białym i czarnym kolorze!

Rozmiarówka od S do XXL zarówno dla panów jak i dla pań. 

Cena to jedyne 20 zł, a pamiątka na całe życie.


Gdzie ku­pić? W biu­rze Sa­mo­rzą­du Stu­denc­kie­go UKW, ul. Łu­życ­ka 21
oraz
w trakcie wydarzeń Juwenaliówych 16 i 17 maja na Campusie UKW! 


Dy­żu­ry w biurze:

Piątek, 12.05.2017 r. - godz. 12.00 - 19.00

Sobota, 13.05.2017 r. - godz. 12.00 - 19.00

Niedziela, 14.05.2017 r. - godz. 12.00 - 19.00

Poniedziałek, 15.05.2017 r. - godz. 12.00 - 20.00

 

Do zakupu również okulary w kolorze różowym i żóltym w cenie 10 zł!

 

Dla żaków, którzy nie mieli okazji zakupić koszulek w latach poprzednich, odbywać się będzie wyprzedaż po 5 zł z lat 2013, 2015 oraz 2016!

 

Oso­by bez waż­nej le­gi­ty­ma­cji stu­denc­kiej za­pra­sza­my rów­nież po bi­le­ty na dzień kon­cer­to­wy, ce­na: 10 zł. Licz­ba bi­le­tów jest ogra­ni­czo­na.

 

Za­pra­sza­my ser­decz­nie do biu­ra Sa­mo­rzą­du Stu­denc­kie­go UKW!


Galeria: Gadżety Juwenalia 2017